Logo "Yến Sào Nha Trang" đã được Cục Bản Quyền Tác Giả cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả thuộc Công ty TNHH Yến Sào Nha Trang. Ngoài ra, Công ty Yến Sào Nha Trang đã được cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm” và giấy xác... Chi tiết...
Yến sào từ lâu đã được biết đến là món ăn xếp vào hàng cao lương mỹ vị, là một đặc sản quý, khá đắt tiền nhờ giá trị dinh dưỡng và khả năng phục hồi sức khỏe cao. Xưa kia, Yến sào chỉ dành riêng để phục vụ các bậc Vua Quan triều đình. Chi tiết...