Chu kì làm tổ, sinh nở và nuôi con của yến
Trung bình, một cặp chim yến sẽ sinh nở và nuôi dưỡng khoảng từ hai đến ba lần trong 1 năm
Trung bình, một cặp chim yến sẽ sinh nở và nuôi dưỡng khoảng từ hai đến ba lần trong 1 năm. Cụ thể của chu kỳ từ làm tổ, sinh sản, ấp trứng, nuôi chim con được tóm tắt như sau:
1. Làm tổ:                30 - 32 ngày (4 tuần)
2. Đẻ trứng:             8 - 14 ngày (1-2 tuần)
3. Ấp:                      22- 28 ngày (3-4 tuần)
4. Nuôi con:            47- 51 ngày (6- 7 tuần)
5. Nghỉ ngơi:           7 ngày
6. Làm tổ lại:          30 -32 ngày (4 tuần)

Trong lúc làm tổ, cả chim trống và mái cùng chung sức để hoàn thành. Mỗi lần chim đẻ được 2 trứng. Hai trứng sau này thường nở thành 1 mái và 1 trống.

Chim mái đang ấp trứng...

Chim non được khoảng 12 ngày tuổi.


Chim con được khoảng hơn 40 ngày tuổi đang đeo bám bên ngoài tổ và chuẩn bị rời tổ.
Yến Sào Nha Trang